ผลิตภัณฑ์

 
ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค
 
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในครัวเรือน เครื่องครัวเซรามิก เครื่องเขียนเซรามิก
 
ผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กรธุรกิจ
 
อุปกรณ์ , บริการ และอื่นๆ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และวัสดุสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผู้ใช้ทั่วไป / ภาคอุตสาหกรรม ส่วนประกอบเซรามิกขนาดเล็ก เครื่องมือตัดเฉือนโลหะ
  อุปกรณ์ประมวลผลภาพเอกสาร (เครื่องพิมพ์, เครื่องถ่ายเอกสาร)(KYOCERA Document Solutions Thailand) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   ตัวเพิ่มกำลังสำหรับสารประกอบกึ่งตัวนำ  
  ระบบสารสนเทศและบริการโทรคมนาคม (KYOCERA Communication Systems) (English) อุปกรณ์การพิมพ์   ส่วนประกอบสารกึ่งตัวนำ  
  ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และทันตแพทย์ (Global) ส่วนประกอบยานยนต์   LCD / หน้าจอสัมผัส  
หัวต่อ (Global) วัสดุอินทรีย์ (Global)
เลนส์ (KYOCERA OPTEC) (English)